Lamps

Lampa orzech / Walnut tree lamp

Lampa na drewnianej podstawie z drewna orzech

Wallnut tree lamp

Lampa sosna / Pine tree lamp

Lampa na drewnianej podstawie sosnowej

Pine tree lamp

Lampa dąb / Oak Lamp

Lampa na drewnianej podstawie dębowej

Lamp on a wooden base of oak