Flower Beds

Kwietnik niski dąb / dąb bielony / Small flowerbed oak or whitened oak

Kwietnik niski z drewna dębowego naturalnego lub bielonego

 
Small flowerbed made of natural oak or whitened one
 

Kwietnik średni dąb / dąb bielony / Standard flowerbed oak/whitened oak

Kwietnik średni z drewna dębowego naturalnego lub bielonego

 
Standard flowerbed made of natural oak or whitened one
 

Kwietnik wysoki dąb / dąb bielony / High flowerbed oak/whitened oak

Kwietnik wysoki z drewna dębowego naturalnego lub bielonego

 
High flowerbed made of natural oak or whitened one